Presentacions


PANEL 1. PREPARANT L’ESCENA

Discursos magistrals 

Workshops Sessió 1.  Aplicant la tecnologia: perspectiva del proveïdor de serveis.
EducaCIÓ
TREBALL
vida independent
atenció integrada

PANELL 2. Quin és l’impacte de la tecnologia en el sector de serveis socials? Superant barreres i obstacles
Workshops sessió 2. Oportunitats de negoci
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIA CENTRADA EN LA PERSONA / L’ACCESSIBILITAT COM A NEGOCI

PANELL 3. Explorant el marc ètic i legal
Workshops sessió 3. Aspectes clau de la Tecnologia Centrada en la Persona
PARTICIPACIÓ DE L’USUARI
ACCESSIBILITAT
ASPECTES ÈTICS
GESTIÓ DEL CANVI

PANELL 4. Propers passos per a la plena inclusió digital